Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2015.1886) będą wydawane nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej - w formie karty plastikowej.

Zdjęcie nowej legitymacji
Wzór nowej legitymacji (źródło:MRPiPS)

Legitymacje dla osób niepełnosprawnych  będą zawierać  dane osobowe jego właściciela: nazwisko i imię; numer PESEL; termin ważności; stopień lub symbol niepełnosprawności. Na wniosek osoby uprawnionej na odwrocie legitymacji może pojawić się ta sama informacja, zapisana  w postaci kodu QR. Trwałość dokumentu zagwarantuje plastik z poliwęglanu, a dane dotyczącego niepełnosprawności zapisane będą  na legitymacji w języku angielskim, niemieckim oraz w języku Brailla. Zwiększy to atrakcyjność karty i rozpoznawalność osoby niepełnosprawnej w kraju lub za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku i zasad wydawania legitymacji znajdują się poniżej na stronach internetowych.