Pierwszy raport o stanie zapewnienia dostępności

Urząd Miasta Poznania - Raport o dostępności.

Na białym tle napis raport o stanie dostępności podmiotu publicznego. Po prawej stronie tłumaczka języka migowego. Na dole loga Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej - grafika artykułu
Raport o dostępności

Urząd Miasta Poznania złożył pierwszy raport o stanie zapewnienia dostępności. Obowiązek raportowania przez każdy podmiot publiczny, wprowadziła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z lipca 2019 roku.
W raporcie są 4 działy - dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa, dostępność informacyjno-komunikacyjna i dostęp alternatywny.
Pierwszy raport należało umieścić na Platformie Sprawozdawczej GUS do 31 marca 2021 r., skąd automatycznie zostanie on przesłany do Wojewody Wielkopolskiego. Raport obejmuje czas sprawozdawczy od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. Następne podsumowania będą przygotowywane co 4 lata.

Urząd Miasta Poznania, tak jak wszystkie podmioty, pokazał w raporcie jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy.
Zgodnie z przepisami raport zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/biuro-cyfryzacji-i-cyberbezpieczenstwa,10/news/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego,c,8822/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego,161403.html

AM

sieci społecznościowe