Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W imieniu Pana Marcina Halickiego Przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz pani Doroty Potejko Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zapraszamy na spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego, które odbędzie się 5 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17.

obrazek
obrazek

W programie:

1. Konsultacje związane z wypracowaniem praktycznych zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami informacji na profilach społecznościowych podmiotów ekonomii społecznej - Pani Sylwia Stec.

2. ATLAS DLA KULTURY - prezentacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA.

3. "POZNAŃ DOSTĘPNY - 2019" - prezentacja konkursu dla instytucji, firm i organizacji pozarządowych.

4. Przedstawienie terminów posiedzeń KDO w 2020 roku.

5. Informacja nt. akcji przyjmowania wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w dniach 2,3,7 i 8 stycznia  2020 r. - Pani Małgorzata Trzebna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

6. Wolne wnioski i głosy.