Powołano Miejski Zespół ds. Dostępności

Dostępność to proces - sporo zadań przed nami!

Dłonie trzymają się w kole - grafika artykułu
Obrazek współpraca

Jest decyzja o powołaniu Miejskiego Zespołu ds. Dostępności. Prezydenta Miasta Poznania wydał odpowiednie zarządzenie (nr 54/2021/P). Zespół tworzą przedstawiciele Wydziałów i Biur oraz Miejskiej Rady Seniorów, Miejskiej Społecznej rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zadania zespołu to:

  • koordynacja realizacji zdań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w szczególności:
  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  • przygotowanie i wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności podmiotów w zakresie zapewnienia dostępności;
  • monitorowanie i koordynacja wdrożenia planów działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • koordynowanie działań związanych z audytem dostępności w odpowiednich obszarach zainteresowania;
  • wsparcie informacyjno szkoleniowe dla wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczącym Zespołu jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami Dorota Potejko.

AM

sieci społecznościowe