Poznański przewodnik po ulgach i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Szanowni Państwo!

W celu przybliżenia podstawowego katalogu form wsparcia i instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Poznania o ograniczonej sprawności przygotowano Poznański przewodnik po ulgach i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

zdjęcie - grafika artykułu
zdjęcie

Przewodnik zawiera informacje o podstawowych formach wsparcia i pomocy zarówno w formie finansowej, jak i w formie ulg, zwolnień, usług specjalistycznych oraz udogodnień w przypadku różnych form aktywności. W publikacji można znaleźć informacje o instytucjach świadczących wsparcie wraz z syntetycznym opisem procedur. Ponadto poradnik zawiera informacje dotyczące zakresu dostępności do instytucji oferujących wsparcie i usługi dla osób o ograniczonej sprawności.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane informacje ułatwią Państwu dotarcie do adekwatnej formy pomocy w celu zaspokojenia swych potrzeb i oczekiwań.

Załączniki

sieci społecznościowe