Program aktywizacji zawodowej

Celem głównym projektu jest do 31 lipca 2020 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

Plakat - grafika artykułu
Plakat

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • Kobiety
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby zamieszkujące miasta średnie
  • Osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD
  • Blok miękkich kompetencji zawodowych
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
  • Staże zawodowe

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://mopr.poznan.pl/2021/03/01/program-aktywizacji-zawodowej/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=najnowesze-newsletter-total-ze-strony-mopr-poznan_1

sieci społecznościowe