Program PFRON pn."Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" skierowany dla osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, ale chciałyby podjąć inną pracę związaną z ich zainteresowaniami oraz adekwatną do stanu zdrowia.

zdjęcia z dziełań ośrodków rehabilitacji kompleksowej
Program PFRON

Program jest szansą również dla tych osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały, lecz chciałyby zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę.

W powrocie do aktywności zawodowej pomogą ośrodki rehabilitacji kompleksowej, które oferują rehabilitację, szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi.

Pobyt w ośrodku, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Osoby zainteresowane programem proszone są o kontakt z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Infolinia (22) 50 55 600

Adres email: ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl