Projekt Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) - Katalizator Aktywizacji Zawodowej

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych prowadzi kolejną edycję projektu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami pod nazwą "Katalizator Aktywizacji Zawodowej" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnospranych (PFRON).

Ulotka projektu " Katalizator Aktywizacji Zawodowej" realizowanego ze środków PFRON promująca działania realizowanego projektu. - grafika artykułu
Ulotka projektu " Katalizator Aktywizacji Zawodowej" realizowanego ze środków PFRON

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
- są pełnoletnie;
- są mieszkańcami województwa Wielkopolskiego;
- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
- nie są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii
Zajęciowej, ani Zakładu Aktywności Zawodowej;
- nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach
innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi
w tym samym czasie.

Celem działań jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

W osiągnięciu tego celu pomaga: doradca zawodowy, kreator kariery, mentor
i psycholog, prawnik. Dla realizacji założonego celu, będzie możliwe
skorzystanie z kursu zawodowego lub szkolenia, stażu, konsultacji
prawnych, pośrednictwa pracy, wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

Projekt jest realizowany do 31 marca 2023 roku i jest bezpłatny.

Więcej informacji i zgłoszenia:

poznan@fazon.pl

Załączniki

sieci społecznościowe