Spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W imieniu pani Doroty Potejko Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego, które odbędzie się 6 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17.

obrazek - grafika artykułu
obrazek

Porządek obrad:
1. Prezentacja idei i zastosowania systemu ToTuPointów - Pan Henryk Lubawy, 
2. Informacja na temat Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie stosowania Standardów Dostępności Miasta Poznania - Pani Dorota Potejko, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania
3. Przyjęcie rekomendacji KDO w sprawie konkursu na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w 2019 roku

4. Informacja nt. akcji przyjmowania wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w dniach od 2 do 4 stycznia 2019 r. - Pani Anna Krakowska - Z-ca Dyrektora MOPR-u
5. Wolne wnioski i głosy.

sieci społecznościowe