Standardy Dostępności dla Miasta Poznania

Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej przygotowało Standardy Dostępności dla Miasta Poznania.

Standardy Dostępności dla Miasta Poznania
Standardy Dostępności dla Miasta Poznania

Opracowanie zawiera zbiór wytycznych, które mają znaleźć zastosowanie zarówno w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji, modernizacji oraz przebudowie przestrzeni i obiektów już istniejących, tak by były one dostępne na każdej płaszczyźnie: architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej.

Więcej o dostępności przestrzeni publicznej Miasta Poznania http://www.poznan.pl/mim/hc/przestrzen-miejska,p,22148,22163.html

Załączniki