Szkolenia z zakresu Standadów Dostępności

Zakończyliśmy dwudniowe szkolenie z zakresu Standardów Dostępności dla Miasta Poznania zorganizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób
z Niepełnosprawnościami.

Szkolenia z zakresu Standardów Dostępności - grafika artykułu
Szkolenia z zakresu Standardów Dostępności

Szkolenie prowadzili prof. dr hab. inż. Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej oraz Katarzyna Glema działająca w Stowarzyszeniach: "Potrafię więcej", "Na Tak", "Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących".

Przedmiotem wykładów było omówienie wytycznych, które znajdują zastosowanie
w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji oraz przebudowy obiektów
w przestrzeni publicznej - stanowiących ważny krok w procesie tworzenia miasta przyjaznego dla osób z ograniczoną sprawnością.

Ponadto omówione zostały zagadnienia z zakresu dysfunkcji wzroku, rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. W ramach tego bloku tematycznego uczestnicy mieli okazje doświadczyć (przy użyciu specjalnych gogli i białej laski) sposobów poruszania się
w różnych rodzajach przestrzeni przy zastosowaniu zróżnicowanych technik.

W szkoleniu uczestniczyło 66 osób między innymi projektanci, wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych, pracownicy Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia budowlane mające na celu poprawę dostępności obiektów i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami.

sieci społecznościowe