Teksty łatwe do czytania dla poznanianek i poznaniaków.

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Na tle z kolorowych kółek granatowo białe logo tekstu łatwego do czytania, nad nim granatowy napis Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami - grafika artykułu
Międzynarodowy Dzien OzN ETR

ETR to teksty łatwe do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ta metoda opiera się na uproszczeniu języka i  wykorzystaniu zdjęć lub grafik. Pomogą one w zrozumieniu tego, co chcemy przekazać, osobom ze szczególnymi potrzebami. Publikacje, formularze czy ogłoszenia powinny być przecież czytane ze zrozumieniem.

Z tak przygotowanej informacji korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby Głuche, osoby w spektrum autyzmu, osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, osoby starsze czy osoby, które cenią sobie zwięzłe i przejrzyste informacje.
ETR ma swoje logo - to głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK - to międzynarodowe oznaczenie tekstu łatwego do czytania.

Do tej pory na BIP Urzędu Miasta Poznania opublikowano 27 plików ETR:

 BIP UMP ETR

i przygotowywane są kolejne:

- jak otrzymać kartę wędkarską w UM Poznania,
- jak otrzymać poradę prawną dla konsumenta,
- jak złożyć petycję do Prezydenta M. Poznania,
- jak złożyć skargę lub wniosek w UM Poznania.

Już wkrótce dostępne będą także wymagające sporo pracy, obszerne opracowania w ETR:

- Kierunki działań i zadania M. Poznania na rzecz intergracji społecznej. i zawodowej OzN na lata 2021 - 2025 (patrz załączniki),
- Raport z działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu w 2020 roku (patrz załączniki).

Standard ETR wprowadziła Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z roku 2006, przyjęta przez Polskę w 2012r. Zgodnie z jej zapisami wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostępu do informacji, dzięki temu mogą być niezależne.

Czytaj też:

Poznań dla osób z niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawościami

AM

Załączniki

sieci społecznościowe