Trwałość projektu pt."Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" [AKTUALIZACJA]

Od 1 listopada 2019 roku Urząd Miasta Poznania realizuje trwałość projektu pt. "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 grudnia 2016 roku do 31 października 2019 roku.
Trwałość projektu będzie realizowana do 30 września 2022 roku.

projekt - grafika artykułu
projekt

W celu kontynuacji trwałości ww. projektu Urząd Miasta Poznania w ramach otwartego konkursu ofert (numer konkursu 48/2020) ponownie wyłonił organizację pozarządową, która w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 30 września 2022 roku, będzie prowadziła:

- mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,

- pobyty krótkookresowe (czas trwania jednego pobytu - 3 miesiące) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- treningi mieszkaniowe (czas trwania jednego treningu - 1 miesiąc) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- indywidualne  wsparcie psychospołeczne dla uczestników projektu,

- indywidualne sesje aktywizacji społecznej dla uczestników projektu,

- grupowe treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych dla uczestników projektu,

- warsztaty kompetencyjne dla opiekunów faktycznych,

- indywidualne porady psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Organizacja realizująca trwałość projektu:

- Fundacja Tak dla Samodzielności  KRS: 0000788285

- osoba do kontaktu Pani Karolina Dorożała, tel. 660 755 677, e-mail: karolina.dorozala@wp.pl

Osoby do kontaktu ze strony Urzędu Miasta Poznania:

Pani Aneta Gołembska - e-mail: aneta_golembska@um.poznan.pl, tel. 61 878 58 25

sieci społecznościowe