Ustawy w Polskim Języku Migowym

Ustawy o dostępności przetłumaczone na PJM.

Niebieska plansza z białym napisem: Ustawy w PJM - grafika artykułu
Ustawy w PJM

Ustawy o dostępności, czyli Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych - zostały przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Polski Związek Głuchych.

Film

Film

Celem ustaw jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Ustawa jest kluczowym elementem rządowego programu "Dostępność Plus", który rząd przyjął 17 lipca 2018 r. Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów. Projekt ustawy powstał we współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

sieci społecznościowe