Ważny krok Urzędu Miasta Poznania w dostępność

Nowe udogodnienia dostępnościowe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.

na grafice na granatowym tle biała głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK, obok na granatowym tle dłonie ułożone w znak Polskiego Języka Migowego - grafika artykułu
Nowe ikony dostępności

Nowe udogodnienia dostępnościowe można już znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania. Pomogą w zrozumieniu tekstów osobom ze szczególnymi potrzebami. Mają one prawo do dostępnej informacji, dzięki której mogą zrozumieć nawet bardzo złożonej kwestie, co ma ogromne znaczenie dla ich niezależnego życia.

Na BIP UMP są dwie nowe ikony. ETR - logo to głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK - to międzynarodowe oznaczenie tekstu łatwego do czytania. Ikona PJM - logo to migające ręce.
Co to jest ETR - to skrót od Easy to Read and Understand czyli - tekst łatwy do czytania. Jest kilka zasad takiego tekstu - czcionka powinna być większa, stosujemy łatwe słowa w miejsce trudniejszych, używamy zdjęć lub rysunków, by pomóc wytłumaczyć temat, ale pamiętamy o opisie alternatywnym i nie używamy skrótów.
Do tej pory na BIP UMP opublikowano 25 plików ETR, są to sprawy "załatwiane" w różnych wydziałach, z dostępnym tekstem łatwym do czytania i rozumienia. I tak np. w Wydziale Spraw Obywatelskich i  Uprawnień Komunikacyjnych, można przeczytać jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Ikona PJM przekierowuje do filmu z tłumaczem Polskiego Języka Migowego.

Po kliknięciu w nowe ikony na BIP Urzędu Miasta Poznania przenosimy się na stronę z łatwymi tekstami do czytania lub filmami w PJM dotyczącymi BIP:

ETR: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy.html?co=etr

BIP - wprowadzenia w języku migowym: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy.html?co=filmy_nieslyszacy

Dostępne są tam m.in. filmy:
Co to jest BIP:
https://bip.poznan.pl/bip/bip-wprowadzenia-w-jezyku-migowym,p,9366.html

BIP - jak korzystać z Biuletynu:
https://bip.poznan.pl/bip/bip-jak-korzystac-z-biuletynu,p,9366,9368,9370.html

Standard ETR wprowadziła Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z roku 2006, przyjęta przez Polskę w 2012r. ETR może być przydatny dla osób chorujących psychicznie, osób z demencją starczą czy innych osób, niekoniecznie z niepełnosprawnościami (np. cudzoziemców).

AM

sieci społecznościowe