Wyróżnienie dla Poznania

Urząd Miasta Poznania otrzymał Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. To kolejny dowód na to, że Poznań jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Certyfikat dla Poznania
Certyfikat dla Poznania

Poza certyfikatem urząd dostał też wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w zakresie zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Certyfikat i wyróżnienie to efekt końcowy monitoringu, jaki od kwietnia 2017 roku prowadzili w urzędzie miasta niezależni eksperci. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide oraz Fundację Eudajmonia.

Specjaliści przeanalizowali wiele aspektów miejskich działań. Sprawdzali m.in. dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz to, czy mogą one swobodnie brać udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych w Poznaniu. Wzięli pod lupę organizację oświaty oraz sprawdzili, czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na usługi socjalne i odpowiednie warunki życia w Poznaniu.

Przyjrzeli się również działaniom Urzędu Miasta Poznania - zbadali, czy formy przekazywania informacji są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwrócili uwagę na miejskie działania informacyjne, które mają zwalczać stereotypy i podnosić świadomość praw i godności osób z niepełnosprawnościami oraz na działania wspierające takie osoby w ich samodzielności. Eksperci sprawdzili też, czy osoby z niepełnosprawnościami są zatrudniane w Urzędzie Miasta Poznania.

Efektem ich analiz był Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz związane z nią wyróżnienie.

- Chcemy, by Poznań był miastem coraz bardziej przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami i osób o obniżonej sprawności - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Przestrzeń publiczna w Poznaniu jest dostępna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, doceniła to ostatnio w swoim raporcie również Najwyższa Izba Kontroli. Miasto zostało też laureatem ogólnopolskiego konkursu "Lider Dostępności". Certyfikat to kolejny wyraz docenienia naszych działań.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych to ratyfikowany przez Polskę w 2012 roku traktat, który kompleksowo opisuje prawa osób z niepełnosprawnościami w kategoriach praw człowieka i obywatela, a także definiuje obowiązki państwa związane z ochroną i realizacją tych praw. W dokumencie szczególną uwagę zwrócono na konieczność zapewnienia przez państwo możliwości godnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi osobami, a także zapewnienia dostępności przestrzeni - między innymi poprzez realizację zasady uniwersalnego projektowania - oraz produktów, usług i sposobów komunikacji.

AW