Zakupy bez barier - wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

"Zakupy bez barier" to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Poznaniu. Pomoc obejmuje kupowanie najpotrzebniejszych leków, żywności oraz środków czystości. Usługę uruchomiło Miasto Poznań razem z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Samo dostarczenie produktów i leków jest bezpłatne, ale koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany - grafika artykułu
Samo dostarczenie produktów i leków jest bezpłatne, ale koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany

Akcja "Zakupy bez barier" ma chronić przed koniecznością wychodzenia z domów mieszkańców Poznania, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Poznaniu i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe. Usługa dostępna jest też dla poznaniaków i poznanianek powyżej 60 roku życia, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo lub mieszkają z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną.

Aby zgłosić potrzebę zakupów, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: numer telefonu 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00. Osoby z niepełnosprawnościami mogą też wysłać SMS pod numer 783 944 112 lub wysłać mail na adres: pk@um.poznan.pl

Samo dostarczenie podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatne, ale koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany (nie może on przekroczyć kwoty 200 złotych). Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w sklepach położonych w najbliższej okolicy zamieszkania seniorów. Leki kupione zostaną na podstawie recept. Zakupione i przyniesione produkty nie będą podlegały zwrotowi.

Jak to działa - krok po kroku

Podczas rozmowy z pracownikiem Biura dzwoniący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Operator przekaże zebrane informacje koordynatorowi wolontariuszy, a ten telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i przeprowadzi krótki wywiad dotyczący potrzeb. Rozmowa pozwoli określić, jakie konkretnie zakupy są potrzebne i na kiedy. 

Telefon będzie podstawowym narzędziem kontaktu również na etapie ostatecznej realizacji zadania. Wolontariusz, który będzie robił zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą. Całość wykonania usługi zakończy koordynator wolontariuszy, który skontaktuje się z kupującym i upewni się, że wszystko zostało zrealizowane poprawnie.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, każda usługa będzie miała nadany unikatowy numer, do wyłącznej wiadomości osoby kupującej. Tym numerem oraz specjalnym identyfikatorem będzie posługiwał się wolontariusz, uwiarygadniając swoją działalność. Żaden wolontariusz miejskiego programu nie będzie pukał do domu osoby kupującej bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na usługę. Osoba, która potrzebuje zakupów, musi zawsze wykonać pierwszy krok.

MOPR zapewnia pomoc

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych mieszkańców i mieszkanek Poznania zapewnia również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który realizuje rządowy program wsparcia. Pomoc przewidziana jest dla osób, które skończyły 70 lat, ale w szczególnych przypadkach otrzymają ją także młodsi poznaniacy.

Za pośrednictwem specjalnej, bezpłatnej infolinii  22 505 11 11 można zgłaszać prośbę o wsparcie w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię, takich jak np. zrobienie zakupów, wykupienie recepty, wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci lub dostarczenie obiadu. Informacja trafia do MOPR, którego pracownicy wraz z wolontariuszami Caritas Poznań realizują usługę i kontaktują się osobą potrzebujacą, by ustalić zakres pomocy. Zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Osoba korzystająca ze wsparcia pokrywa koszty ewentualnych zakupów lub leków. Realizacja tej usługi nie przysługuje osobom, które korzystają z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o wolontariat Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który bardzo zaangażował się w pomoc podczas pierwszej wiosennej edycji akcji. Trwała ona od połowy marca do końca czerwca, Biuro Poznań Kontakt przyjęło wówczas 1055 zgłoszeń. W akcję zaangażowało się wtedy około 70 wolontariuszy Caritas z całego Poznania.

AW

sieci społecznościowe