Zaproszenie na spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,
w imieniu pana Marcina Halickiego Przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu Komisji Dialogu Obywatelskiego, które odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 12:30 w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul.Chwaliszewo 75.

Rysunek na czarnym tle przedstawia białą postać wspinającą się po schodach, na szczycie schodów znajduje się żarówka otoczona kreskami. Nad wspinającą się postacią narysowana jest biała strzałka skierowana do góry, wskazująca kierunek wspinaczki. - grafika artykułu
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego

W programie:

  1. Odczytanie i głosowanie nad protokołami z posiedzeń KDO w 2021 roku.
  2. Prezentacja działań Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
  3. Poznański Tydzień MPD.
  4. Wolne wnioski i głosy.

Miejsce posiedzenia:

  • Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

          ul. Chwaliszewo 75, 61- 104 Poznań.

sieci społecznościowe