ABSOLUTORIUM DLA WŁADZ MIASTA

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania (27 kwietnia) władze miasta otrzymały absolutorium z wykonania budżetu za 2003 r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 27 radnych, 9 wstrzymało się od głosu.

sieci społecznościowe