Awaria ciepłownicza i zawężenie na ul. Szelągowskiej

Z powodu konieczności usunięcia awarii ciepłowniczej zamknięty jest jeden pas ruchu na ul. Szelągowskiej (w okolicy dojazdu do skrzyżowania z ul. Winogrady w kierunku Wilczaka). 

Zdjęcie pokazujące koparkę i teren budowy - grafika artykułu
Awaria ciepłownicza i zawężenie na ul. Szelągowskiej

Zamknięty został także chodnik po wschodniej stronie ulicy (bliższy Wartostradzie). Usuwanie skutków awarii może potrwać do 5 grudnia. Konieczne będzie także odtworzenie nawierzchni w rejonie, gdzie gestor sieci prowadzi prace.

ZDM

sieci społecznościowe