Bezpłatna pomoc psychologiczna

Kompleksowa pomoc psychoterapeutyczna, psychologiczna oraz psychiatryczna czeka na poznanianki i poznaniaków z doświadczeniem traumy w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego "Katharsis". Aby zapisać się na bezpłatną wizytę, nie trzeba mieć skierowania. 

Grafika, na niej rysunek feniksa i najważniejsze informacje - grafika artykułu
Program trwać będzie do grudnia 2024 roku

W kwietniu rozpocznie się pilotażowy program dla osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Będzie można skorzystać z różnych form specjalistycznej pomocy, w tym m.in.: konsultacji diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą. 

To oferta skierowana do osób pełnoletnich, które:

  • doświadczyły lub były świadkami przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,
  • doświadczyły traumy relacyjnej w dzieciństwie,
  • doświadczyły traumy związanej z udzielaniem pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, pandemii, wypadków, pożarów lub osobom chorym przewlekle.

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnej pomocy, nie muszą mieć skierowania. Konsultacje i sesje w ramach programu będą odbywać się w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego "Katharsis" (przy ul. Kórnickiej 24), tel. 881551771, e-mail:rejestracja@katharsis.poznan.pl.

Program trwać będzie do grudnia 2024 roku. Finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jego realizatorem jest Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego "Katharsis" w Poznaniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: katharsis.poznan.pl.

AW