Drogi rowerowe - jak jeździć rowerem po Poznaniu

Jakie są rodzaje dróg rowerowych? W jaki sposób należy, a kiedy trzeba się po nich poruszać? Miasto Poznań razem ze Stowarzyszeniem Rowerowy Poznań przygotowało film, który odpowiada na te pytania.

Warto wiedzieć po jakich drogach poruszać się rowerem
Warto wiedzieć po jakich drogach poruszać się rowerem

Drogi do poruszania się rowerami można podzielić ze względu na rodzaj i kierunek jazdy. W przypadku tych pierwszych wyróżnić można: samodzielną - w pasie drogowym lub niezależnie od układu drogowego (np. w parku czy nad rzeką), wydzieloną z jezdni. Z kolei w przypadku kierunku istnieją drogi dla rowerów jednokierunkowe oraz dwukierunkowe. 

FILM

Droga rowerowa jest specjalnie przeznaczona dla ruchu rowerów i oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Jedno- lub dwukierunkowa droga przeznaczona dla jazdy rowerów oznaczona znakiem C-13 i oddzielona konstrukcyjnie od jezdni. Rowerzysta ma obowiązek poruszania się drogą rowerową, jeżeli prowadzi ona w kierunku, w którym podąża.

Droga dla rowerów i pieszych, potocznie zwana ciągiem pieszo-rowerowym, to dwukierunkowa droga przeznaczona dla ruchu rowerowego i pieszego oznaczona znakiem C-13/16 z kreską. Rowerzysta ma obowiązek poruszania się nią, jeżeli przebiega ona w kierunku, w którym porusza. Jadąc tym rodzajem infrastruktury zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dopuszczony ruch rowerowy oznacza dopuszczenie na chodniku ruchu rowerowego za pomocą właściwego oznakowania. Rowerzysta nie ma obowiązku poruszania się chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym.

Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni do poruszania się rowerów w jednym kierunku, zgodnym z ruchem ogólnym. Oznaczony jest odpowiednimi znakami drogowymi. 

Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych rowerzysta zobowiązany jest ustępować miejsca pieszym zachowując szczególną ostrożność.

Rowerzyści mogą się również poruszać po kontrapasach lub kontraruchu. Kierunek jazdy na tych drugich określają wówczas tzw. sierżanty. Więcej można o tym przeczytać w specjalnym tekście im poświęconym na poznan.pl

Jazda po buspasach

Rowerzyści mogą poruszać się po niektórych buspasach. Na pionowym znaku informującym oprócz napisu BUS musi widnieć również dopisek DOP, a pod spodem tabliczka z opisem jakie pojazdy również mogą jeździć po danym buspasie. Informacja, że możliwe jest poruszanie się rowerem pokazana jest zazwyczaj w formie piktogramu. W Poznaniu dopuszczony ruch rowerowy na buspasach jest w ciągu ulic: Kościelnej, Mostowej, Garbary i Opolskiej oraz na odcinku buspasa w ul. Bukowskiej, między ul. Szylinga i ul. Gajową.

Oznakowanie

Jakakolwiek droga dla rowerów musi być specjalnie oznaczona zarówno pionowymi znakami drogowymi, jak i malowaniem poziomym. Samodzielną drogę dla rowerów pokazuje znak C-13. W przypadku drogi pieszo-rowerowej stosuje się znak C13+C16 w dwóch wariantach. Poziomy (rowerzysta oddzielony od pieszego poziomą kreską w połowie znaku oznacza, że droga nie jest odgórnie podzielona na część dla cyklistów oraz pieszych. Inaczej jest jeżeli oznaczenia są obok siebie przedzielone pionową linią. Wówczas oznacza to, że część drogi przeznaczona jest dla poruszających się rowerami, a część dla osób idących (w zależności po której stronie znaku jest jaki symbol).

Przed przejściami/przejazdami przez drogę stawiane są znaki informacyjne - D-6a lub D-6b, w zależności czy jest to tylko przejazd dla rowerów, czy też wspólny z pieszymi.

Ważne są również tabliczki T-22 umieszczone przez zakazami ruchu w obu kierunkach B-1 lub B-2 - zakaz wjazdu. Oznacza ona, że mimo zakazu ruchu pojazdów jest dopuszczony przejazd przez rowery.

Możliwe jest również, pozornie sprzeczne, zestawienie znaków B-9 (zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych) z tabliczką T-22. Zakaz wjazdu nie dotyczy wówczas tylko jednośladów, a informuje że nie mogą na daną drogę wjeżdżać rowery wielośladowe lub z wózkami.

WAŻNE

Piesi na drodze rowerowej

Warto również wspomnieć o pieszych na drodze dla rowerów. Korzystanie z nich jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi musi ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

Pierwszeństwo rowerzysty na przejeździe rowerowym

Zgodnie z przepisami rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów, jak również w sytuacji gdy dopiero zbliża się do przejazdu, a kierujący innym pojazdem skręca w drogę poprzeczną i przecina toru ruchu rowerów.

Na stronie Zarządu Dróg Miejskich z sekcji Rowerem po Poznaniu można pobrać aktualną Mapę Rowerową

Załączniki