Jak tworzyć innowacyjne projekty społeczne, czyli Akcja Inkubacja

Od października do grudnia mieszkańcy Poznania zainteresowani rozwojem swojej aktywności zawodowej mogą skorzystać z warsztatów, prowadzonych pod okiem specjalistów w ramach kolejnej edycji projektu Akcja Inkubacja. Do wyboru są bezpłatne zajęcia dotyczące m.in. social mediów, fundraisingu lub crowdfundingu. 

Spotkania w ramach projektu będą się odbywać w piątkowe wieczory, w Inkubatorze Kultury Pireus
Spotkania w ramach projektu będą się odbywać w piątkowe wieczory, w Inkubatorze Kultury Pireus

W trakcie kilku tygodni uczestnicy wydarzenia będą nabywać umiejętności, które są przydatne zarówno zawodowo, jak i społecznie. Akcja Inkubacja ma na celu wspieranie osób początkujących, które planują założyć własną działalność. Może to być np. projekt o charakterze kulturalnym, artystycznym lub społecznym. W warsztatach mogą wziąć udział również osoby, które rozpoczęły już prowadzenie własnej działalności, jednak borykają się ze związanymi z tym trudnościami.

Spotkania w ramach projektu będą się odbywać w piątkowe wieczory, w Inkubatorze Kultury Pireus. Zajęcia mają na celu rozwijanie znajdujących się w początkowej fazie inicjatyw kulturalnych, doskonalenie nowych projektów oraz naukę tego, jak przekuwać pomysły w działanie. 

W programie przewidziane są warsztaty: strategiczne (składające się z dwóch części), projektowe (poruszające kwestie wypełniania wniosków o dofinansowanie), z podstaw emisji głosu w mowie, zajęcia social media, fundraisingowe, crowdfundingowe oraz wprowadzające w tematykę tzw. turkusowego zarządzania. 

Projekt jest realizowany w ramach Inkubatora Kultury Pireus i jest  finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz tego, w jaki sposób wziąć udział w warsztatach można znaleźć na stronie wydarzenia

VL