Jak ważna jest energia? Można pomóc naukowcom

Jak ważny jest sprawiedliwy system energetyczny? Czy poznaniacy i poznanianki chcą zaangażować się w jego zmianę? Na te pytania szukają odpowiedzi naukowcy z Uniwersytetu w Groningen w Holandii, którzy przygotowali ankietę. Każdy może ją wypełnić i pomóc badaczom.

Na zdjęciu słupy wysokiego napięcia ustawione w rzędzie - grafika artykułu
Zawarte w ankiecie pytania dotyczą poglądów na transformację energetyczną oraz zaangażowania w nią mieszkańców

Uniwersytet w Groningen w Holandii prowadzi na szeroką skalę niezależne badania skupione na europejskich wspólnotach energetycznych. Naukowcy szukają odpowiedzi na pytania, co motywuje ludzi do uczestnictwa w procesie sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej. 

- To istotne zagadnienie - podkreśla Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP. - Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, jak ważne są dla poznanianek i poznaniaków sprawy związane z zieloną energią. Wyniki ankiety zostaną częściowo udostępnione Miastu. To pozwoli nam włączyć mieszkańców Poznania do kreowania polityki energetycznej. Dzięki ankiecie będziemy mogli poznać, co dla mieszkańców jest ważne, jak oni postrzegają transformację energetyczną, odejście od paliw kopalnych, ograniczenie niskiej emisji, a także rozwój źródeł odnawialnych. Ponieważ ankieta będzie prowadzona w wielu krajach, możliwe będzie także porównanie oczekiwań mieszkańców Poznania z innymi społecznościami, a także to, w jaki sposób nasze położenie geograficzne, kultura, przyzwyczajenia, mają wpływ na postrzeganie zmian klimatycznych.

Ankietę można znaleźć na stronie: rug.eu.qualtrics.com. Zawarte w niej pytania dotyczą poglądów na transformację energetyczną oraz zaangażowania w nią mieszkańców. Część z nich dotyczy wyznawanych wartości - dzięki temu naukowcy mogą lepiej zrozumieć, co jest ważne dla ankietowanych. Nie ma dobrych czy też złych odpowiedzi. 

Badanie jest finansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie ec2project.eu.

AW

sieci społecznościowe