Jezioro Strzeszyńskie - w trosce o jakość wody

Aerator na jeziorze Strzeszyńskim, pozwalający zaopatrywać wodę przy dnie w dodatkową porcję tlenu, przeszedł gruntowną renowację. Został również rozbudowany o panel słoneczny - umożliwiający napowietrzanie wody także w okresach bezwietrznych. Dzięki temu urządzenie będzie bardziej wydajne. Pozwoli to jeszcze lepiej zadbać o jakość wody w jeziorze.

Aerator na jeziorze Strzeszyńskim przeszedł gruntowną renowację
Aerator na jeziorze Strzeszyńskim przeszedł gruntowną renowację

Areator to urządzenie do napowietrzania wody przy dnie, pomagając usuwać z niej specyficzne gazy, np. metan i siarkowodór, które są szkodliwe dla dużej części żyjących w jeziorze organizmów żywych.

- Urządzenie jest napędzane siłą wiatru, a nie pobieraną z sieci energią elektryczną. Oznacza to, że w użyciu jest całkowicie bezkosztowe - tłumaczy Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

FILM

Aerator wykorzystuje energię wiatru, a w bezwietrzne dni także słońca, do wydobywania wody ze strefy naddennej na powierzchnię, rozpylania jej i odprowadzeniu, już pozbawionej siarkowodoru i nasyconej tlenem, z powrotem na dno. Instalacja wpływa też na czystość jeziora, dozując do zbiornika substancję oczyszczającą.

W ciągu ostatnich 6 lat aerator przechodził drobne naprawy. Po latach przyszedł czas na gruntowną renowację. Urządzenie zostało oczyszczone z napisów naniesionych przez wandali. Poddano je też konserwacji. Dużym udogodnieniem będą wbudowane panele fotowoltaniczne.

- Energia gromadzona w słoneczne dni umożliwi napowietrzanie wody także w okresie bezwietrznym. Dzięki temu aerator będzie jeszcze bardziej wydajny - zauważa Piotr Szczepanowski.

Aerator po renowacji został zainstalowany w tym samym miejscu, co wcześniej - w najgłębszym punkcie jeziora (pomiędzy kąpieliskiem a dużym pomostem). Takie usytuowanie pozwala wykorzystać urządzenie w sposób optymalny.

AJ