Kawka Bis: ostatnia szansa na tak wysoką dotację

Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis, wspierającego mieszkańców w likwidacji pieców węglowych. Wnioski o dotację można składać do końca lipca. Zostało więc niewiele czasu. To ostatni rok z tak wysokim dofinansowaniem. W tegorocznej puli jest aż 16 milionów złotych. 

Zdjęcie przedstawia dymiący komin i budynki. - grafika artykułu
Kawka BiS to miejski program, dzięki któremu mieszkańcy Poznania mogą wymienić stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń

Kawka BiS to miejski program, dzięki któremu mieszkańcy Poznania mogą wymienić stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet.

Nabór do tegorocznej edycji programu Kawka Bis ruszył na początku stycznia. Do tej pory mieszkańcy złożyli 463 wnioski o dotację. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta przygotował 387 umów na kwotę ponad 6 milionów złotych.

Jakie wsparcie można uzyskać?

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

  • do 12 000 zł - na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz ogrzewanie elektryczne,
  • do 15 000 zł - na ogrzewanie gazowe,
  • do 25 000 zł - w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
  • do 30 000 zł - na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa, nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
  • do 40 000 zł - na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne (nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni).

Maksymalne dofinansowanie w tegorocznej edycji akcji (podobnie jak w ubiegłej) będzie największe od początku istnienia programu. Warto dodać, że to ostatni rok z tak wysokimi kwotami dotacji. Od 2025 r. będą one sukcesywnie spadać.

Finansowanie przedsięwzięcia może odbyć się bez kredytów czy angażowania środków własnych, dzięki wykorzystaniu metody faktury odroczonej.

Dla kogo miejska dotacja?

Bezzwrotne dofinansowanie przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich mieszkań wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą również uzyskać wspólnoty oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • osobiście, w formie papierowej - w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu),
  • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) - datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie stempla pocztowego.

Czas na to jest do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. 

Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i zostanie więcej czasu na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2024 roku (do tego czasu nowy system ogrzewania musi już działać).

Wsparcie i informacja

Wszystkich informacji o miejskim programie Kawka Bis udzielają pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska pod numerami telefonów: 61 878 50 71, 61 878 40 68, 61 878 40 61, 61 878 19 63, 61 878 40 62. Informację można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie wydziału przy ul. Gronowej 22a (I piętro, pokoje 105 i 104). Szczegóły i formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.poznan.pl/kawka

Dodatkowo w trybie ciągłym prowadzony jest nabór wniosków do krajowego programu Czyste Powietrze. Jest on przeznaczony dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Daje możliwość pozyskania dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania, jak również na działania termomodernizacyjne. Wydział Klimatu i Środowiska udziela mieszkańcom informacji i pomaga im w wypełnieniu wniosków i rozliczeniu. Szczegóły na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 61 878 40 62.

Mandat za kopciucha

1 stycznia 2024 roku na podstawie obowiązującej na terenie Poznania uchwały antysmogowej minął termin graniczny wymiany tzw. kopciuchów, czyli  pozaklasowych kotłów węglowych. Posiadacze pieców kaflowych i kominków mają na to czas do końca 2025, a właściciele kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania 3 i 4 klasy emisyjności - do końca 2027 roku.

Uprawnienia do kontrolowania tego, jak mieszkańcy wypełniają obowiązki wynikające z zapisów uchwały antysmogowej, posiadaStraż Miejska Miasta Poznania. To właśnie funkcjonariusze SM wykonują kontrole w tym zakresie. Strażnicy sprawdzają, czy mieszkańcy używają odpowiedniego opału wskazanego w zapisach uchwały antysmogowej, a od początku 2024 r. także legalność używanych urządzeń.

W przypadku stwierdzenia naruszeń i popełnienia wykroczenia strażnik miejski jest uprawniony do nałożenia mandatu w wysokości do 500 zł. Gdy wykroczenia się powtarzają, sprawa może trafić do sądu, gdzie wysokość grzywny może sięgnąć nawet 5000 zł.

AJ