KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI W URZĘDZIE MIASTA

Na terenie Urzędu Miasta Poznania, w holu budynku przy placu Kolegiackim, otwarty został kiermasz taniej książki, który obsługują osoby niepełnosprawne.

Oferta jest bardzo różnorodna - grafika artykułu
Oferta jest bardzo różnorodna

Miasto wspiera w ten sposób inicjatywę realizowaną przez Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych "OZON" w ramach programu "Książka i Praca". Inicjatywę uważa za bardzo pożądaną i godną polecenia. Program "Książka i Praca" zakłada tworzenie sieci małych placówek handlowych stanowiących nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Na terenie całego kraju funkcjonuje obecnie dwanaście kiermaszów. Dochód przeznaczany jest w całości na pokrycie kosztów szkolenia i tworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Udział Urzędu Miasta Poznania w inicjatywie Stowarzyszenia "OZON" stanowi wkład w działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w tworzeniu dla nich nowych miejsc pracy oraz jest świadectwem uznania ich za zdolnych i chętnych do podejmowania aktywnego działania zarobkowego. Na kiermaszu zatrudnione są trzy osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Poznaniu. Stowarzyszenie "OZON" bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie prace związane z organizacją stoiska, zapewnieniem logistycznej i handlowej obsługi kiermaszu, a także nadzorem i organizowaniem sprzedaży.
Kiermasz będzie trwał przez trzy miesiące, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zapraszamy!

sieci społecznościowe