Kolejne kontrole dronem

Od kilku miesięcy prowadzone są kontrole jakości powietrza przy wykorzystaniu drona. Podpięte pod niego specjalistyczne urządzenie wykrywa miejsca, gdzie w piecach spalane są niedozwolone paliwa, a tym samym zatruwane jest środowisko. Kontrole prowadzone są we współpracy ze strażą miejską.

Na zdjęciu budynki jednorodzinne, nad nimi na pierwszym planie dron - grafika artykułu
Nie każdy dym, nawet ten gęsty oraz o uciążliwym zapachu, pochodzi ze spalania niedozwolonych paliw

Kontrole odbywają się jesienią i zimą, głównie późnym popołudniem i wieczorem, kiedy mieszkańcy intensywnie ogrzewają swoje domy. Wykorzystywane są do nich dwa drony.  Pierwszy to zwiadowca, który wyposażony jest w transmisję obrazu. Lokalizuje on źródła dymu oraz przekazuje te informacje do operatora drugiego drona, pomiarowego. Ten zasysa próbki dymu do mobilnego laboratorium Nosacz II. 

Jeżeli operator drona uzyska informację o zwiększonym stężeniu danego związku chemicznego, przekazuje ją do towarzyszącego patrolu straży miejskiej, który następnie decyduje o wejściu na teren posesji i kontroli paleniska. W tym czasie zespół pomiarowy typuje kolejne kominy, bądź przygotowuje sprzęt do przemieszczenia się w inny rejon badań.

W momencie wytypowania posesji strażnicy udają się pod wskazany adres. Przeprowadzana kontrola obejmuje weryfikację wszystkich palenisk w obrębie nieruchomości oraz wszystkich miejsc magazynowania paliw. Kontrolowane są miejsca gromadzenia odpadów w kontekście możliwego wykorzystania ich do palenia. W przypadku wykorzystywania węgla do ogrzewania pomieszczeń, kontrola rozpoczyna się od okazania certyfikatu, na podstawie którego określa się parametry paliwa. Przy wykorzystaniu biomasy do ogrzewania, sprawdza się jej wilgotność (nie może przekroczyć  20%). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nakładany jest mandat. Jeśli jednak występują wątpliwości co do jakości paliwa i nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki materiał trafił do paleniska, pobierana jest próbka popiołu do badania laboratoryjnego.

Od początku października do 21 listopada wykonano 15 sesji trwających 3 godziny oraz 9 po 2 godziny.Dron łącznie spędził 63 godziny w powietrzu. Podczas kontroli przebadano obszar, na którym znajdowało się ponad 7 tysięcy budynków.

Szczegółowy pomiar przeprowadzono w ponad 167 obiektach, nieprawidłowości wykryto w 1 przypadku. Podczas kontroli strażnicy miejscy stwierdzili używanie palet nasączonych impregnatem jako drewna opałowego. Sprawca został ukarany mandatem. 

Za palenie w piecach niedozwolonym paliwem grozi mandat w wysokości 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do Sądu Rejonowego, grzywna może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Kontrole dronem zaplanowane są do 10 grudnia, do wykonania pozostało 9 sesji pomiarowych (6 trwających 2h oraz 3 trwające 3h). 

Celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców na temat jakości powietrza oraz prewencja. Dron pomaga w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania prawa i karaniu osób zatruwających środowisko. Jest narzędziem wspomagającym strażników miejskich, pozwalającym namierzyć obiekty, gdzie dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych - zarówno odpadów, jak i opału niezgodnego z wymaganiami uchwały antysmogowej.

Projekt ma również wymiar edukacyjny. Jest realizowany z myślą o kształtowaniu wśród mieszkańców odpowiednich postaw społecznych, czyli dbałości o środowisko, w tym o jakość powietrza.

Jak zgłosić naruszenie?

W przypadku podejrzenia łamania przepisów i palenia niedozwolonymi przepisami, można zgłosić naruszenie na kilka sposobów. Dzwoniąc na straż miejską lub poprzez aplikację mObywatel. Logując się należy wybrać opcję "dodaj dokument", a następnie "Naruszenia środowiskowe". Potem należy postępować zgodnie z instrukcjami, wybrać kategorię, wpisać potrzebne dane, a następnie zatwierdzić. Zgłoszenie można przesłać anonimowo. 

- Pamiętajmy jednak, że nie każdy dym, nawet ten gęsty oraz o uciążliwym zapachu, pochodzi ze spalania niedozwolonych paliw  - podkreśla Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej Miasta Poznania. - Zapach oraz wygląd dymu zależą od wielu właściwości, jest to m.in. poziom wilgotności czy jakość spalanego, nawet dozwolonego, paliwa. Duże zadymienie może wystąpić także przy rozpalaniu. 

Biały dym zbliżony wyglądem do pary wodnej jest uważany za bezpieczny - powstaje w wyniku spalania suchego drewna, gazu, oleju opałowego, koksu lub węgla dobrej jakości.

Ciemnoszary dym powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel lub wilgotne drewno gorszej jakości, biomasa.

Czarny dym powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna (wciąż dozwolonego) złej jakości. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu.

Dym o niejednolitej barwie - bladopomarańczowy lub bury - powstaje w wyniku spalania odpadów różnego pochodzenia. To znak, że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, stare ubrania. palone jest wszystko, co popadnie: stare opony, zużyte pampersy i zwykłe śmieci. Jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia.

PD