Kolejne spotkanie na szczycie inicjatywy "Partnerstwo Odra"

Po raz kolejny premierzy, wojewodowie, marszałkowie regionów i prezydenci miast uczestniczących w polsko-niemieckiej inicjatywie "Partnerstwo Odra" spotkali się 21 listopada na szczycie politycznym.

fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - grafika artykułu
fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W spotkaniu w Greifswaldzie, na zaproszenie premiera Landu Meklemburgia - Pomorze Przednie Erwina Selleringa, udział wzięli przedstawiciele województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz miast: Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry, a także niemieckich landów Berlina, Brandenburgii i Saksonii. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele rządów i ambasad Polski i Niemiec. Miasto Poznań reprezentował zastępca Prezydenta Miasta Poznania Tomasz Kayser.

W Greifswaldzie przedstawiono raporty z realizowanych przez ostatnie dwa lata wspólnych przedsięwzięć oraz zamierzenia na przyszłość w zakresie: transgranicznych połączeń komunikacyjnych, działań podejmowanych przez polskie i niemieckie uczelnie (sygnatariuszy deklaracji o współpracy naukowo-badawczej w regionie "Partnerstwa Odra"), turystyki, współpracy polskich i niemieckich archiwów przygranicznych, możliwości wykorzystania programów funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej, współpracy w kwestiach dotyczących rzeki Odry.

Inicjatywa "Partnerstwo Odra" jest nieformalną, międzyregionalną transgraniczną siecią, w której od 2006 r. pod hasłem "Granice dzielą - Odra łączy" współpracują 4 polskie regiony, 5 polskich miast oraz 4 niemieckie landy. Celem inicjatywy jest integracja obszaru tych regionów pod względem infrastruktury i transportu, przygotowanie wspólnej oferty turystycznej oraz stymulacja rozwoju gospodarki w możliwie wielu dziedzinach. Źródłem ważnych impulsów w zakresie realizacji tych założeń są aglomeracje miejskie uczestniczące w inicjatywie "Partnerstwo Odra".

sieci społecznościowe