Kolejne sygnalizacje w centrum wyłączone

Zarząd Dróg Miejskich podjął decyzję o wyłączeniu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu Podgórnej, Strzeleckiej i Szkolnej oraz przy budynku Kupca Poznańskiego na wysokości Wrocławskiej. Na swoją kolej czekają między innymi światła na ulicy Święty Marcin, Ratajczaka i Garbary. To na razie wyłączenia testowe. Jeśli okaże się, że usprawniają ruch, to światła zostaną zlikwidowane.

Przejście dla pieszych przy Wrocławskiej
Przejście dla pieszych przy Wrocławskiej

Pierwsze sygnalizacje zostały wyłączone w środę, 16 marca: to światła na skrzyżowaniu Podgórnej, Strzeleckiej i Szkolnej oraz przy budynku Kupca Poznańskiego na wysokości Wrocławskiej. Są one kolejnym elementem poszerzenia strefy Tempo 30 i nastąpiły na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto.

- Będziemy obserwowali, czy skrzyżowanie z Podgórną nie będzie miejscem niebezpiecznych zdarzeń - zaznacza Tadeusz Nawalaniec, zastępca dyrektora ZDM.

- Na podstawie wyników testów podejmiemy decyzję, czy wyłączymy w tym miejscu sygnalizację na stałe - dodaje Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu. - Sygnalizacja ma poprawiać bezpieczeństwo i płynność przejazdu, ale w centrum miasta i przy dużym natężeniu ruchu trzeba to testować. Na skrzyżowaniu Kościuszki i Libelta testy wypadły słabo, więc tam sygnalizacja wróci.

ZDM prowadził analizy ruchu dla sygnalizacji wyłączonych w ubiegłym roku: w lipcu wyłączono światła na Al. Marcinkowskiego przy Hotelu Rzymskim, a w sierpniu w ciągu ulicy Kościuszki, na skrzyżowaniu Libelta i Fredry. I okazało się, że dzięki temu przez oba skrzyżowania znacznie łatwiej przejechać.

- Przepustowość się zwiększyła, ale bez uszczerbku dla bezpieczeństwa - mówi dyrektor Nawalaniec. - Z powodu braku świateł kierowcy jeżdżą tam wolniej, ostrożniej, bo wiedzą, że muszą uważać na pieszych.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na Al. Marcinkowskiego zostało pozytywnie ocenione także przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, policję, radnych osiedla Stare Miasto oraz przedstawicieli MPK i ZTM. Ci ostatni stwierdzili ponadto, że dzięki temu poprawiła się punktualność tramwajów w tym rejonie miasta.

Jeśli i w tym przypadku wynik obserwacji będzie pozytywny, kolejne etapy poszerzenia strefy Tempo 30 będą realizowane już z uwzględnieniem likwidacji obecnie wyłączonych sygnalizacji świetlnych. W ramach strefy przewidziana jest również likwidacja innych sygnalizacji: Święty Marcin/Gwarna, Święty Marcin/Ratajczaka, Święty Marcin/Piekary, Ratajczaka/Ogrodowa, 3Maja/Ratajczaka, Niezłomnych/Kościuszki/Ratajczaka.

Sygnalizacja ma zniknąć także na skrzyżowaniu ulic Garbary i Wodnej, jednak tu nastąpi swego rodzaju "zamiana". Światła pojawią się bowiem przy skrzyżowaniu Garbar z ulicą Wszystkich Świętych. Sygnalizacja w tym miejscu będzie niezbędna z uwagi na oddanie do użytku parkingu przy ulicy Za Bramką oraz planowaną zmianą organizacji ruchu na placu Kolegiackim.

Poszerzenie strefy Tempo 30 będzie wprowadzane etapami. W celu dostosowania oczekiwanych zmian w kierunku uspokojenia ruchu z wynikami konkursu architektoniczno-urbanistycznego "Poznań - centrum od nowa" w pierwszej kolejności planowana jest realizacja strefy w ciągu ulic Święty Marcin i Ratajczaka. Obecnie trwa procedura opiniowania projektu. Jeśli zostanie on zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu w terminie umożliwiającym ogłoszenie przetargu w kwietniu, to jego realizacja rozpocznie się już w maju. Następnie planowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie placu Wolności.

Lilia Łada/biuro prasowe