KOMPUTERY DLA SĄDU REJONOWEGO

Dzisiaj w Urzędzie Miasta prezydent Ryszard Grobelny i zastępca Tomasz J. Kayser przekazali prezesowi Sądu Rejonowego w Poznaniu 45 komputerów z podstawowym oprogramowaniem i 45 drukarek.
Sprzęt wartości 200 tys.zł.został oddany w bezterminowe i bezpłatne użyczenie Sądowi Rejonowemu.
Intencją władz Miasta jest zwiększenie komfortu obsługi mieszkańców, zwłaszcza w dziedzinie działalności gospodarczej.

sieci społecznościowe