Komunikat w sprawie zaprószenia ognia w DPS Ugory

W środę, 10 lipca przed godziną 8.00 rano w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory został zaprószony ogień. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został jeden z mieszkańców. Jego życia nie udało się uratować. Obecnie nic nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych pensjonariuszy. Zostali oni otoczeni opieką psychologiczną.

Budnek DPS Ugory widziany z lotu ptaka. - grafika artykułu
Komunikat w sprawie zaprószenia ognia w DPS Ugory

Na miejscu trwają działania wyjaśniające, prowadzone przez straż pożarną, policję i prokuraturę. Ze wstępnej oceny służb i personelu DPS wynika, że w obiekcie nie ma znaczących uszkodzeń. Zdarzenie miało miejsce w tzw. małym budynku. 

Z parteru ewakuowano 7 osób. Osoby mieszkające na piętrze przebywają w swoich pokojach i mają zapewnioną opiekę. Wsparcie wszystkim mieszkańcom i kadrze DPS udziela 2 psychologów z Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

Systemy przeciwpożarowy i alarmowy zadziałały prawidłowo. Służbom udostępniono nagrania z monitoringu.

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Ugory jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. DPS przeznaczony jest dla 136 osób obojga płci, w tym dla osób w wieku podeszłym i niepełnosprawnych fizycznie. 

Zajmuje się nimi 93 pracowników, w tym zespół opiekuńczy  - pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, opiekunowie, pokojowi, asystenci osoby niepełnosprawnej, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych oraz psycholog.

Dom pracuje w systemie ciągłym, zapewniając wszechstronną, całodobową pomoc i opiekę w ciągu całego roku. Organizacja DPS, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

JZ