Koronawirus - nowe obostrzenia

Aby ograniczyć szerzenie się koronawirusa, rząd wprowadził nowe obostrzenia- część z nich wchodzi w życie już w środę, 1 kwietnia. Wśród nowych zasad jest m.in. ograniczenie wychodzenia z domu oraz zmniejszenie liczby klientów w sklepach.

Rząd wprowadził nowe ograniczenia, by walczyć z epidemią
Rząd wprowadził nowe ograniczenia, by walczyć z epidemią

Od 1 kwietnia obowiązywać będą ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie. W sklepach i punktach usługowych może przebywać maksymalnie 3 razy tyle osób, ile jest stanowisk do płacenia. Jeśli w sklepie jest 5 kas - to może w nim być jednocześnie tylko 15 klientów. Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na jego terenie może przebywać 9 osób. Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Liczba przebywających tam jednocześnie osób nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

Wyjątkiem są placówki pocztowe: na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pomnożona przez 2. 

Nowe obowiązki dla sklepów i godziny dla seniorów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa. Od czwartku (2 kwietnia)  wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. 

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe (z wyjątkiem stacji benzynowych) mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach są dostępne dla wszystkich, także dla seniorów. Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla których kupno leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Zamknięte hotele

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte. Osoby, które mieszkały w hotelu przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 31 marca, mogą dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich 

Rząd rozszerza listę osób podlegających obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały od środy 1 kwietnia 2020.

Jeśli więc jeden z domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu powrotu z zagranicy czy kontaktu z zakażonym - inni mieszkańcy lokalu też będą musieli ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami - wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawiesza się również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży - zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 i załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. (np. zrobienia niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstwa, udania się do lekarza, opieki nad bliskimi, czy wyprowadzenia psa).

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzono także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym - do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczona jest możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry - minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada "tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe". Rząd rozszerza ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny - np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy - dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników 

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak: stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów - np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala - ma prawo odejść od tej zasady,ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Wszystkie aktualnie obowiązujące ograniczenia można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

AW