Kultura na wynos - zgłoś swoją twórczość do konkursu!

Miasto Poznań podziękuje ludziom kultury za twórczą mobilizację w czasie pandemii przeznaczając 50 000 złotych dla autorów najciekawszych inicjatyw kulturalnych. Zapraszamy twórców do konkursu "Kultura na wynos"!

Kultura na wynos - zgłoś swoją twórczość do konkursu!
Kultura na wynos - zgłoś swoją twórczość do konkursu!

Marzec, kwiecień, maj i czerwiec co roku obfitują w wydarzenia kulturalne - w Poznaniu odbywa się ich wówczas około 600 miesięcznie. Gdy odwołane zostały wszystkie koncerty, spektakle i wernisaże, wielu poznańskich twórców spontanicznie, najczęściej nie dysponując żadnym wsparciem finansowym, zaczęło dzielić się swą twórczością w sieci. Miasto Poznań podjęło się ich promowania pod hasłem #kulturanawynos oraz zadeklarowało, że w ramach pakietu #poznanwspiera nagrodzi najciekawsze, zrealizowane już projekty.

- Jesteśmy świadomi trudnej sytuacji środowiska kultury. Mimo odwołania setek wydarzeń wielu jego przedstawicieli wzięło na siebie podtrzymanie więzi z odbiorcami kultury, co jest warte uznania i docenienia. Za sprawą konkursu "Kultura na wynos" chcemy wybrać i nagrodzić najciekawsze działania już zrealizowane, bądź te, które zostaną przygotowane i udostępnione w sieci do 15 czerwca. Wtedy też zakończy się nabór - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania odpowiedzialny za kulturę.

Na nagrody i wyróżnienia w konkursie przeznaczono kwotę 50 000 złotych. W każdej z trzech kategorii (wydarzenia, edukacja, wydawnictwa) przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 5 000 złotych. Kapituła przyzna także wyróżnienia w wysokości od 1000 do 3 000 złotych. Konkurs jest ograniczony do osób fizycznych mieszkających w Poznaniu lub płacących tutaj podatki oraz innych podmiotów (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) mających siedzibę w naszym mieście. Do minimum ograniczone zostały formalności - wystarczy wypełnić internetowy formularz (pod adresem bit.ly/kulturanawynosform), niewymagający odręcznego podpisu. Wyniki poznamy w lipcu.

Operatorem konkursu jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania, który w ramach pakietu #poznanwspiera rozpoczął już program badań poznańskiego sektora kultury, uruchomił dodatkową pulę małych grantów dla organizacji pozarządowych, a także pracuje nad nowym, interwencyjnym programem stypendiów artystycznych, który zostanie niebawem przedstawiony Radzie Miasta Poznania.

Więcej informacji o działaniach Miasta można znaleźć na stronie: https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-wspiera-pakiet-dzialan-w-trosce-o-ludzi-kultury,146625.html

 Konkurs "Kultura na wynos": przydatne linki i adresy:

  • bit.ly/konkurskulturanawynos - ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem
  • bit.ly/kulturanawynosfaq - najczęściej zadawane pytania
  • bit.ly/kulturanawynosform - adres formularza konkursowego
  • dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod adresem: kulturanawynos@um.poznan.pl.

 MK/ WK