Ławica z własną, zieloną energią

Lotnisko Poznań-Ławica na części swojego terenu zbudowało instalację solarno-wodorową. Panele fotowoltaiczne będą produkować energię elektryczną, a zgromadzona woda opadowa będzie poddawana elektrolizie w celu wytworzenia "zielonego" wodoru. 

Na zdjęciu trzej mężczyźni stojący przy mikrofonach, wśród nich prezydent Poznania i marszałek województwa - grafika artykułu
Instalacja farmy fotowoltaicznej o takiej mocy stanowi pionierską inwestycję w kraju

- Dzięki tej inwestycji zmniejszą się koszty zużycia energii elektrycznej na lotnisku o około 40 procent. To przedsięwzięcie, szczególnie po zakończeniu części związanej z wytwarzaniem wodoru, wpłynie również pozytywnie na środowisko i redukcję emisji CO2 - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Obecnie po naszym mieście jeździ już 25 autobusów napędzanych wodorem. Docelowo mogłyby one być tankowane właśnie tutaj. Większa dostępność wodoru mogłaby też zachęcić inne podmioty do zmiany pojazdów na takie, które są nim napędzane.

Port Lotniczy Poznań-Ławica od kilku lat, obserwując światowe trendy, podejmuje liczne działania związane z możliwością redukcji śladu węglowego i ochrony środowiska naturalnego w przygotowywanych inwestycjach.

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię" składa się z dwóch faz, obejmujących dwie perspektywy unijnego dofinansowania - okres od 2014 do 2020 roku (bieżąca faza) oraz perspektywę lat 2021-2027. Obecna część skupia się na podniesieniu efektywności energetycznej oraz ograniczeniu negatywnego wpływu portu na środowisko poprzez produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W ramach obecnej fazy projektu, na którą uzyskano dofinansowanie na kwotę ponad 6 mln zł, zakończono instalację farmy fotowoltaicznej o mocy blisko 4 MW. Ta inwestycja nie tylko zmniejszy uzależnienie od tradycyjnych źródeł energii, zaspokajając większość zapotrzebowania energetycznego, ale także zredukuje negatywne oddziaływanie portu na środowisko. Zakupiono także specjalistyczny pojazd elektryczny z zabudową warsztatową, który będzie służył do bieżącej energetycznej obsługi serwisowej.

Instalacja farmy fotowoltaicznej o takiej mocy stanowi pionierską inwestycję w kraju, znajdującą się w strefie zastrzeżonej lotniska. Zanim została uruchomiona, przeszła ona rygorystyczne konsultacje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz minimalizację zakłóceń dla systemów nawigacyjnych.

W ramach projektu przygotowano również opracowanie "System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem".