Miasto walczy z koronawirusem: pół miliona zł dla szpitala

Miasto Poznań przekaże 500 tys. zł szpitalowi im. J. Strusia. Za te pieniądze zostanie kupiony specjalistyczny sprzęt, który pomoże w walce z koronawirusem: dwa kardiomonitory i cztery respiratory. 

Szpital planuje przeznaczyć tę kwotę na zakup kardiomonitorów jezdnych, respiratorów i łóżek - grafika artykułu
Szpital planuje przeznaczyć tę kwotę na zakup kardiomonitorów jezdnych, respiratorów i łóżek

Z wnioskiem o zapewnienie dodatkowych 500 tys. zł dyrekcja szpitala im. J. Strusia wystąpiła do prezydenta miasta. Wniosek uwzględniono w autopoprawce prezydenta do projektu uchwały rady miasta, który przegłosowali radni podczas wtorkowej sesji.

Szpital planuje przeznaczyć tę kwotę na zakup kardiomonitorów jezdnych (2 szt.), niezbędnych dla monitorowania czynności życiowych pacjentów, zakup respiratorów oraz brakujących dwóch łóżek przystosowanych do intensywnej opieki medycznej. Zakupy związane są z koniecznością utworzenia dodatkowych stanowisk intensywnej terapii na Oddziale Zakaźnym, na których będzie można realizować diagnostykę i hospitalizację chorych zakażonych koronawirusem.

Miejski szpital pozostaje w stanie podwyższonej gotowości i już od trzech tygodni wprowadza procedury związane z przygotowaniem placówki na pacjentów z koronawirusem.  Jego dyrektor wyznaczył 15 łóżek oddziału zakaźnego dla osób hospitalizowanych w związku z zakażeniem SARS-CoV-2. Uruchomiono dwa stanowiska ścisłej izolacji kontaktowej i oddechowej pacjentów, którzy wymagają prowadzenia wentylacji mechanicznej.

W oddziale zakaźnym zwiększono obsadę o jednego dodatkowego lekarza dyżurnego, dwie pielęgniarki i salową. Uruchomiono też telefon konsultacyjny dla lekarzy. 

Trwa reorganizacja oddziału chorób wewnętrznych - planuje się organizację 36 łóżek z przeznaczeniem na łóżka obserwacyjno-kohortacyjne stanowiące bufor dla oddziału zakaźnego.  Wstrzymano urlopy personelu pełniącego funkcje kierownicze oraz urlopy personelu oddziału zakaźnego.

Szpital zaktualizował też i wprowadził szereg instrukcji i procedur dotyczących postępowania z pacjentem zakażonym chorobą wysokozakaźną w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego personelowi oraz pacjentom, zgodnych z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej. 

Dyrekcja szpitala wystąpiła do Agencji Rezerw Materiałowych o uzupełnienie zapasów kombinezonów ochronnych (1000 szt.) oraz półmasek o klasie filtra FFP3 (10000 szt.). 

Wystąpiono też do wojewody o dodatkowe pieniądze na zakup 4 respiratorów, 2 łóżek intensywnej terapii, 2 kardiomonitorów, układów zamkniętych do odsysania, jednorazowych środków ochronnych (maski, kombinezony, osłony twarzy, osłony na buty); oraz o pieniądze na pokrycie dodatkowych kosztów ponoszonych przez szpital w związku z zapewnieniem podwyższonej gotowości.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażono w dodatkowe testy "respiratory panel" zgodnie z poleceniem GIS. 

Na bieżąco szpital prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe dla personelu, akcję edukacyjno-informacyjną dla pacjentów.

AW

sieci społecznościowe