Miasto zamieni się działkami z PKN Orlen

Poznań chce nabyć od Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA prawo do użytkowania wieczystego trzech atrakcyjnych działek, w tym dwóch położonych w ścisłym centrum. W zamian sprzeda koncernowi naftowemu część działki przy ul. Strzeszyńskiej.

Panorama Poznania, fot. Piotr Gołebniak www.fotoportal.poznan.pl
Panorama Poznania, fot. Piotr Gołebniak www.fotoportal.poznan.pl

Na działkach, które chce przejąć miasto, jeszcze kilka lat temu działały stacje paliw Orlenu. Dziś wszystkie - u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Edwarda Taylora, Feliksa Nowowiejskiego i Janiny Lewandowskiej (dawna 23 Lutego) oraz przy ul. Opolskiej na Dębcu - są już oczyszczone i zrekultywowane.

- Finalizujemy długie starania o przejęcie przez Miasto działek po dawnych stacjach paliw. Jeszcze w maju chcemy podpisać z Orlenem umowę przedwstępną, a do końca roku umowę przyrzeczoną - informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Działka u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Edwarda Taylora w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren zieleni urządzonej w formie skweru, z dopuszczeniem urządzenia pod tym placem parkingu podziemnego.

Druga z nieruchomości w centrum miasta jeszcze nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale jest on już w opracowaniu. Teren ten ma również ma być przeznaczony pod zieleń, a także drogi publiczne.

Nieruchomość przy ul. Opolskiej znajdzie się w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Węzeł Dębiec", w którym teren ten przeznaczono pod zabudowę usługową, parki i skwery, komunikację i infrastrukturę techniczną. Na działce tej planowana jest budowa parkingu Park and Ride.

- Pozyskanie od PKN Orlen działek w świetnych lokalizacjach i plany z nimi związane doskonale wpisują się w politykę Miasta w zakresie tworzenia terenów zieleni w Poznaniu oraz nowych miejsc parkingowych w ramach systemu Park and Ride - podkreśla Mariusz Wiśniewski. 

Wszystkie działki, do których Miasto chce przejąć prawo do użytkowania wieczystego, mają łączną powierzchnię niespełna 1900 metrów kwadratowych. Według wyceny rzeczoznawców wartość prawa do ich użytkowania kosztuje łącznie prawie 1,2 mln zł. 

Miasto zamierza zapłacić za nie Orlenowi nieco większą i nieco droższą działką przy ul. Strzeszyńskiej, o powierzchni nieznacznie przekraczającej 2000 metrów kwadratowych. Nabywca będzie musiał dopłacić Miastu niemal 280 tys. zł. Teren przy ul. Strzeszyńskiej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "III Rama Komunikacyjna - węzeł Obornicka w Poznaniu" przeznaczony jest pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Jest to zbieżne z planami PKN Orlen, który zamierza postawić na nim stację paliw.

 JŁ