Miejska Rada Seniorów - trwa nabór

Dobiega końca czwarta kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Trwa więc nabór kandydatów na nowych radnych i radne. To propozycja dla osób, które chcą zmieniać Miasto na lepsze, dbając o potrzeby jego starszych mieszkańców. Zgłoszenia można składać do 21 lutego.

Na zdjęciu plac Kolegiacki widziany z lotu ptaka - grafika artykułu
Kandydatami do Miejskiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które mieszkają w Poznaniu

Trwa nabór kandydatek i kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Składa się ona z 15 osób. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Oznacza to, że do zadań radnych należy m.in: przedstawianie propozycji działań na rzecz najstarszych mieszkańców Poznania, monitorowanie ich potrzeb, a także wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorek i seniorów.

Jak się zgłosić?

Kandydatami do Miejskiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które mieszkają w Poznaniu. Zgłoszenia można składać na formularzu. Swoich kandydatów i kandydatki mogą zaproponować m.in. organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku oraz sami seniorzy i seniorki. W tym ostatnim przypadku do zgłoszenia trzeba jednak dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 20 osób powyżej 60 roku życia. 

Zebranie wyborcze, podczas którego zostanie wyłoniona Miejska Rada Seniorów, odbędzie się 12 kwietnia, o godz. 10.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17). Osoby, które chcą być jego uczestnikami lub członkami komisji wyborczej, również mogą zgłaszać się do 21 lutego za pomocą formularza. Obowiązują te same zasady, jak przy zgłaszaniu kandydatów na radnych.

Druki formularzy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na portalach poznan.pl i Centrum Inicjatyw Senioralnych, a także w Biurze Podawczym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, parter budynku.

Formularze (wraz z listami poparcia, jeśli dotyczą) należy składać w Biurze Podawczym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) na parterze budynku, w godzinach pracy urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu 2024".

AW

Załączniki