Mieszkańcy os. Bajkowego nie chcą nowego połączenia autobusowego

Urząd Miasta Poznania przeprowadził wśród mieszkańców osiedla bajkowego ankietę w sprawie utworzenia nowego połączenia autobusowego tego rejonu Miasta z centrum. na pytanie zawarte w ankiecie: "czy jest pan/i za wprowadzeniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości poprowadzenia połączenia komunikacyjnego ciągiem ulic makuszyńskiego, modrzejewskiej, dobiegniewskiej i perzyckiej?" odpowiedziało ponad 200 mieszkańców domów położonych w pobliżu planowanej trasy. ogromna większość z nich opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu nowej trasy - 80,1%, za takim rozwiązaniem było tylko 16,0%, a 3,9% ankietowanych nie miało zdania na ten temat.
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wynik ankiety jest wiążący.

sieci społecznościowe