Mikrogranty dla seniorów

Rusza kolejny konkurs mikrograntów dla poznańskich seniorek i seniorów. Autorzy najlepszych pomysłów mogą otrzymać do 2,5 tys. zł na ich realizację. Pierwszy nabór wystartował, można już składać oferty.

Na zdjęciu dwoje seniorów z kijkami do nordic walkingu, tyłem do obiektywu - grafika artykułu
Do rozdysponowania w ramach konkursu jest w tym roku ponad 112,5 tys. zł.

Konkurs mikrograntów jest w ramach "Akademii Aktywności Senioralnej 2023" - czyli finansowanego przez Miasto projektu, jaki realizuje Fundacja Inicjatyw Społecznych "It's Up To You". Mogą się do niego zgłaszać nieformalne grupy seniorów i seniorek (co najmniej trzy osoby), które mają pomysł na interesujące działania. Najlepsze pomysły zostaną dofinansowane. 

Wsparcie mogą otrzymać np. inicjatywy międzypokoleniowe lub skierowane bezpośrednio dla seniorów - jak spotkania czy warsztaty. Zgłaszać można też działania, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby danej społeczności.

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest w tym roku ponad 112,5 tys. zł. Autorzy 45 najlepszych inicjatyw otrzymają na ich realizację mikrogrant w wysokości do 2,5 tys. zł.

Pierwszy nabór już ruszył - można do niego zgłaszać oferty dotyczące działań w październiku. Kolejny zostanie ogłoszony 3 listopada i będzie dotyczył inicjatyw, które zostaną zrealizowane w listopadzie i grudniu.

Minimalny czas trwania działań podczas realizacji mikrograntu wynosi 2 tygodnie.

Uwaga: w jednym naborze jedna grupa seniorek i seniorów będzie mogła złożyć tylko jedną ofertę.Ta sama grupa będzie jednak mogła złożyć wniosek w kolejnym naborze - pod warunkiem, że wcześniej złoży sprawozdanie z działań w poprzednim naborze.

Więcej informacji można uzyskać na stronie fundacjaitsuptoyou.pl w zakładce dotyczącej konkursu.

AW

sieci społecznościowe