Modernizacja ogrodu jordanowskiego na Starym Mieście

Zbliża się kolejny etap modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej. W ramach prac powstanie tam budynek zaplecza sportowego. Pierwsze roboty rozpoczną się już w czerwcu.

Zdjęcie przedstawia mapę ogrodu jordanowskiego przy ul. Solnej z zazanczonym miejscem, gdzie powstaanie nowych obiekt. - grafika artykułu
Modernizacja ogrodu jordanowskiego na Starym Mieście, fot. PIM.

W maju spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac. 1 czerwca planowane jest przekazanie mu placu budowy. Od tego czasu ogród będzie wyłączony z użytkowania - jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Dzięki zbliżającym się pracom ogród zyska wielofunkcyjne zaplecze. Powstanie budynek o łącznej powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Obiekt będzie posiadał taras. 

Ogrody jordanowskie to miejsca zabawy, relaksu i edukacji dla najmłodszych. Ten przy ul. Solnej jest jednym z najstarszych w Poznaniu, a teren, na którym się znajduje to wartościowy dla centrum miasta obszar zieleni.  

Nachodzące roboty budowlane to jeden z etapów modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1. W kolejnym nowe pomieszczenia będą mogły zostać urządzone jako świetlice, w których będą odbywać się zajęcia sportowe i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. We wnętrzach przewidziano też miejsce na szatnie, toalety i magazyn.

PIM/JZ