MOPR PRZED KOLEJNYM WYZWANIEM

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu czeka kolejny okres bardzo wytężonej pracy i wyścig z czasem. Wiąże się to z wejściem w życie w niedługim czasie nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 30 lipca br. Nowelizacja powoduje konieczność zmiany około 6000 wydanych już wcześniej decyzji, a także wzrost liczby świadczeniobiorców.

 - grafika artykułu

MOPR w Poznaniu szacuje, że do końca bieżącego roku ze świadczeń rodzinnych w różnej formie korzystać będzie 18-20 tysięcy rodzin. Najliczniejszą grupę stanowią obecnie osoby samotnie wychowujące dzieci (ponad 8500 osób). W związku z nowelizacją ustawy oczekuje się, że przybędzie około 3500 osób, które wcześniej pobierały świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Zmianą, która dotyka najliczniejszej grupy obywateli, jest wprowadzenie w okresie od 1 maja do końca grudnia bieżącego roku (a więc wstecznie) dla byłych klientów Funduszu Alimentacyjnego nowej zasady obliczania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dziś dodatek ten wypłacany jest w stałej wysokości 170 lub 250 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Zmiana wiąże wysokość dodatku z wysokością wypłaconego w kwietniu świadczenia z Funduszu. Dodatek wynosić będzie 70% tegoż świadczenia, nie więcej jednak niż 300 zł. Tylko ta nowość powoduje konieczność zmiany około 6000 wydanych już wcześniej decyzji, a także zwiększa grono uprawnionych o blisko 3500 osób.
Jak zauważył prezydent Poznania Ryszard Grobelny podczas dzisiejszej konferencji prasowej, nie wiadomo, czy nie trzeba będzie po raz kolejny weryfikować wydanych już wcześniej decyzji na początku przyszłego roku. Znowelizowane przepisy dotyczą wypłaty świadczeń do 31 grudnia br. Jakie zasady będą obowiązywały w styczniu przyszłego roku - nie wiadomo. Należy mieć tylko nadzieję, że samorządy nie zostaną po raz kolejny zaskoczone koniecznością realizacji zadań "pięć po dwunastej".
W Poznaniu, po przejęciu wypłat świadczeń rodzinnych przez gminy w maju br., dzięki bardzo dobrej organizacji pracy i ogromnemu zaangażowaniu wielu pracowników Urzędu Miasta, świadczenia wypłacone zostały w terminie. Udało się to bardzo niewielu gminom w kraju. I tym razem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu dołoży wszelkich starań, by z nowym zadaniem uporać się jak najsprawniej. Dla osób, które będą ubiegały się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na podstawie przepisów przejściowych, niezależnie od miesiąca, w którym złożą wniosek, dodatek zostanie wypłacony z wyrównaniem od 1 maja 2004 r. Nie ma więc powodu do obaw - jest czas na zgromadzenie niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku.
Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania świadczeń rodzinnych i niezbędnych dokumentów będą udzielać pracownicy Działu ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych we wszystkich Delegaturach Urzędu Miasta Poznania.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane w Delegaturach Urzędu Miasta Poznania, w wyznaczonych Punktach Obsługi Klienta.

Załączniki

sieci społecznościowe