MOŻNA UMÓWIĆ TERMIN REJESTRACJI POJAZDU PRZEZ TELEFON

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, dla zmniejszenia uciążliwości związanych z rejestracją pojazdów, uruchamia system zapisów na określone terminy
w celu dokonania rejestracji pojazdu bez zbędnego oczekiwania.

UŁATWIENIA W REJESTRACJI POJAZDÓW - grafika artykułu
UŁATWIENIA W REJESTRACJI POJAZDÓW

Początkowo system ten obejmie wyłącznie rejestrację pojazdów używanych sprowadzonych z zagranicy, gdyż aktualnie jest to największa grupa interesantów
w oddziale rejestracji, a samo zarejestrowanie pojazdu trwa najdłużej (ok. 30 min.).
Do tych celów Wydział Komunikacji przeznaczył dwa stanowiska, tj. nr 14 i 15,
w których rejestracja "na telefon" rozpocznie się od piątku, 20 sierpnia br.
Zapisy przyjmowane będą przez studentów odbywających staż w Urzędzie Miasta pod nr telefonu 878 45 55, począwszy od czwartku dnia 19 sierpnia br. w godz. 8.00-16.00.
W najbliższy piątek istnieje możliwość załatwienia w takim trybie 30 spraw, a w poniedziałek 34.
W zależności od zainteresowania mieszkańców takim sposobem załatwienia sprawy system będzie mógł ulec modyfikacji.
Osoby przyjmujące zgłoszenia udzielać będą wyczerpujących informacji dotyczących wymaganych dokumentów i opłat rejestracyjnych.
Wydział Komunikacji prosi o punktualne przybycie osób zapisanych w powyższym systemie, jego powodzenie zależy bowiem od precyzyjnego przestrzegania czasu załatwiania sprawy. Już pięciominutowe spóźnienie spowoduje przyjęcie w to miejsce innego interesanta.

sieci społecznościowe