Nauczanie hybrydowe i kwarantanna - sanepid przypomina

Jakie reguły obowiązują przy wprowadzaniu nauczania hybrydowego? Co zrobić, gdy sanepid nałoży kwarantannę? Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu przypomina najważniejsze zasady.

Zdjęcie przedstawia szkolne drzwi. Na nich tabliczka z napisem: Pokój nauczycielski. Poniżej przyczepiona laminowana kartka z napisem: Izolatorium - grafika artykułu
W przypadku stwierdzenia przypadku koronawirusa w szkole, sanepid kieruje na kwarantannę wszystkich narażonych na zakażenie

Sanepid wydaje decyzję o zawieszeniu zajęć i zmianie sposobu nauczania wtedy, kiedy stwierdzi w szkole, przedszkolu, żłobku lub placówce oświatowo-wychowawczej przypadek zakażenia koronawirusem. Ponadto zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od soboty (17 października) w czerwonej strefie, w której znajdzie się także Poznań, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Informacje od rodziców o zakażeniu osób z najbliższego otoczenia ucznia, nauczyciela czy pracownika placówki (rodzic, rodzeństwo, dziadek, współmałżonek itp.) nie powodują zawieszania zajęć szkolnych i rozpoczęcia nauczania hybrydowego.

W przypadku stwierdzenia dodatniego przypadku zakażenia koronawirusem w szkole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu kieruje na kwarantannę wszystkich narażonych - czyli osoby, które miały styczność z zakażonym oraz tych, którzy razem z nim mieszkają (np. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie itp.). Obowiązuje zakaz opuszczania miejsca kwarantanny na okres 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

Kwarantanna nakładana jest na osoby mające styczność z osobą zakażoną. Natomiast wszyscy, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozostają w izolacji pod kontrolą lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. O czasie jej trwania decyduje lekarz rodzinny.

Wszelkie objawy chorobowe należy bezwzględnie konsultować u lekarza podstawowej opieki medycznej.

Kwarantanna a praca

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę powinna poinformować o tym pracodawcę za  pośrednictwem systemów teleinformatycznych - np. telefonicznie lub mailem. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia powinna też złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, które potwierdza odbycie kwarantanny. Jest to konieczne w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego. 

Zakład pracy niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni - przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód, usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. 

Szczegóły zawarte są w przepisie prawa: w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

AW

sieci społecznościowe