Nauczyciele z nagrodami

Ponad 250 pedagogów otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania. To wyróżnienie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Na zdjęciu prezydent Jacek Jaśkowiak z dyplomem oraz zastępca Mariusz Wiśniewski z różą podcza uroczystości - grafika artykułu
Ponad 250 pedagogów otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania

W uroczystości wzięli udział: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta.

- Żyjemy w ciekawych, ale równocześnie wyjątkowo trudnych czasach. Polityka nie pozostaje niestety bez wpływu na edukację. Dziękuję, że w tych warunkach potraficie Państwo rzetelnie wykonywać swoją pracę i nauczać przyszłe pokolenia w zgodzie z prawdą, a nie narzuconymi ideologiami - mówił Jacek jaśkowiak, prezydent Poznania. -  Dziękuję również za to, że potraficie wśród uczniów znaleźć tych, którzy mają wybitne uzdolnienia i zachęcić, zmotywować ich do pogłębiania zainteresowań, udziału w olimpiadach. Doceniam również, że wspieracie tych, którzy są czasami na zakręcie, z uwagi np. na uwarunkowania rodzinne, że potraficie z nimi rozmawiać i pomóc im te kryzysy przetrwać. Za to wszystko serdecznie dziękuję i gratuluję wyróżnień. 

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania otrzymało 254 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, placówkach specjalnych i artystycznych, a także młodzieżowych domach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. 

Wyróżnienie od prezydenta miasta przyznawane jest za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. W szczególności doceniane są: zdobycie przez uczniów prowadzonych przez nauczyciela tytułów laureata olimpiad przedmiotowych i konkursów; innowacje pedagogiczne - pomysł, opracowanie i wprowadzenie; organizacje konkursów międzyszkolnych i szkolnych; szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem trudnym czy prace na rzecz całej społeczności szkolnej i pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Gratyfikacja ma nie tylko charakter symboliczny, ale także finansowy. Wyróżnieni pedagodzy otrzymają 5 000 zł nagrody.

PD

sieci społecznościowe