Nowa pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej

Stella Gołębiewska - socjolożka, mediatorka sądowa i wieloletnia pracownica samorządowa została nową Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Poznania ds. Polityki Równościowej. Swoje stanowisko obejmie w czerwcu.

Stella Gołębiewska - grafika artykułu
Stella Gołębiewska

Stella Gołębiewska została wybrana w wyniku rekrutacji, podczas której w najwyższym stopniu spełniła wymogi dla tego stanowiska pracy. Nowa pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej jest socjolożką, mediatorką sądową, edukatorką, trenerką umiejętności społecznych i wolontariuszką.

Od wielu lat pracuje w strukturach samorządu, obecnie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Realizuje tam liczne działania i projekty dotyczące polityki społecznej, innowacji na rzecz grup defaworyzowanych oraz systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Stella Gołębiewska łączy doświadczenie pracy w urzędzie - znajomość struktury, procedur, przepisów prawa - z pasją pomagania tym, którzy powinni otrzymać odpowiednie wsparcie społeczne. Od kilku lat związana jest również z trzecim sektorem, gdzie jako mediatorka sądowa udziela pomocy osobom w kryzysach życiowych.

Zdobyte doświadczenie pozwala jej aktywnie wspierać grupy defaworyzowane ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, religię czy status społeczno-ekonomiczny.

sieci społecznościowe