Nowa ul. Folwarczna w przyszłym roku

Rada Miasta zwiększyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na rozbudowę ul. Folwarcznej. Jeżeli po przeanalizowaniu oferty przetargowej będzie ona spełniała wszystkie warunki, to w przyszłym roku mieszkańcy z okolic ulic Folwarcznej i Kobylepole będą mogli korzystać z nowej drogi. Dzięki której dostaną się do pętli Franowo i dalej komunikacją miejską w stronę centrum. Docelowo, wzdłuż ul. Folwarcznej, utworzone będzie połączenie autobusowe.

Nowa ul. Folwarczna w przyszłym roku - grafika artykułu
Nowa ul. Folwarczna w przyszłym roku

W sierpniu Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który miał wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, Strabag, która wyceniła prace na ponad 3 mln zł więcej niż zamierzały przeznaczyć Poznańskie Inwestycje Miejskie. Rada Miasta zwiększyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na rozbudowę tej ulicy na Ratajach.

Prace obejmują: budowę i rozbudowę ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej (wraz połączeniem ul. Szwajcarskiej i Folwarcznej), rozbudowę ul. Stalowej od ul. Folwarcznej do Piwnej, budowę małego ronda na połączeniu ul. Stalowej i Folwarcznej, rozbudowę skrzyżowania ul. Piwnej, Kobylepole i Stalowej do skrzyżowania typu małe rondo. Wybudowane zostaną również przejścia i przejazdy kolejowe, droga rowerowa, chodnik, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Nasadzona zostanie nowa zieleń.

Dodatkowo, w ramach tej umowy, w ul. Kobylepole powstanie kanalizacja sanitarna i wodociąg wraz z przyłączami. Wodociąg z przyłączami zbudowany zostanie również w ul. Piwnej i Reknickiej.

Wykonawca będzie miał maksymalnie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację prac i dokonanie wszelkich odbiorów.

Nowe rozwiązanie komunikacyjne uspokoi ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej i Dymka. Ulica połączy osiedle PTBS z pętlą tramwajową. Dzięki przebudowie ulicy mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut dostać się do centrum.

RB

sieci społecznościowe