Nowe sieci i instalacje pod płytą Starego Rynku

Ścisłe centrum miasta przechodzi przemianę. Aktualnie wykonawca koncentruje się na pracach ziemnych. W przyszłym roku starorynkową płytę pokryje równa nawierzchnia, a budynki ozdobi spójne oświetlenie, podkreślające wyjątkowy klimat tego miejsca.

Galeria zdjęć z prac przebudowy Starego Rynku - grafika artykułu
Coraz więcej nowych sieci i instalacji pod płytą Starego Rynku fot. PIM

- Obecnie na Starym Rynku widzimy głównie wykopy, które są dowodem na to, jak wiele zmienia się pod starorynkową płytą. W najgłębszych montowane są zbiorniki retencyjne. Powstała też nowa sieć wodno-kanalizacyjna wraz ze studniami w południowej oraz zachodniej części Starego Rynku. Renowacji poddano wodociąg od ul. Paderewskiego aż do ul. Klasztornej. Z kolei budowa nowych instalacji i przyłączy ciepłowniczych jest zakończona w około dziewięćdziesięciu procentach. Równolegle z pracami ziemnymi toczą się inne, np. na budynkach Arsenału i Muzeum Wojskowego przygotowano konstrukcję pod planowany montaż zadaszenia w pasażu Jana Baptysty Quadro - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

FILM

Docelowo na ul. J. B. Quadro powstanie Pasaż Kultury z myślą o organizacji różnych wydarzeń. Na konstrukcji zadaszenia pasażu będzie można umieszczać artystyczne instalacje. 

Kolejne zbiorniki w przygotowaniu

W ramach inwestycji zmodernizowano również fundamenty Wagi Miejskiej oraz większą część pomieszczeń piwnicznych budynków, a z początkiem listopada przystąpiono także do izolacji fundamentów od wewnątrz w pomieszczeniach restauracji Bamberka. Do tej pory położono również sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyjną przy pierzejach południowej i zachodniej, a gazową przy północnej i wschodniej (te prace realizuje Polska Spółka Gazownictwa). Dalsza dynamika prac ziemnych będzie zależna m.in. od warunków atmosferycznych.

Wykonane zostały dwa zbiorniki retencyjne przy Wadze Miejskiej. Największy jest zamontowany na głębokości ok. sześciu metrów. Jego pojemność to ok. 420 metry sześcienne. Jego zadaniem będzie gromadzenie i przetrzymywanie nadmiaru wód opadowych. Obecnie wykonawca pracuje nad kolejnymi zbiornikami, w okolicy ratusza i domków budniczych. Zespół zbiorników przed ratuszem pomieści 624 metry sześcienne wody. Dzięki inwestycji wprowadzone zostanie rozdzielenie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz kanalizację deszczową. Pozwoli to na odciążenie zlewni płyty Starego Rynku i zabezpieczenie przed zalewaniem i podtopieniami piwnic pobliskich kamienic. Mniejsze zbiorniki będą gromadziły deszczówkę służącą do podlewania roślin.

Kontynuowane są prace archeologiczne, odkryto m.in. drewniane rury wodociągowe, fundamenty tzw. Nowego Ratusza, podziemną trafostację z czasów międzywojennych i pozostałości po studzience w rejonie fontanny Apollina. Archeolodzy znaleźli też fundamenty dawnych kamienic, a także badają liczne artefakty z XV i XVI wieku oraz wiele monet. Ze względu na historyczny charakter Starego Rynku sprawdzają oni każdy wykop powstały w ramach inwestycji. Dopiero po zakończeniu badań w danym miejscu wykonawca może przystąpić do dalszych robót budowlanych. Natrafić też można na ślady nowszej historii, takie jak np. amunicja z okresu drugiej wojny światowej znaleziona w tym miesiącu przy budynku Wagi Miejskiej. Ze względów bezpieczeństwa w takich przypadkach konieczne jest wstrzymanie danych prac i sprawdzenie znaleziska.

Spójne oświetlenie

Ważnym aspektem jest oświetlenie wizytówki Poznania. Powstanie system iluminacji obiektów i dodatkowy rząd latarni okalających blok śródrynkowy. Opracowana została koncepcja, dzięki której oświetlenie będzie spójne i estetyczne. Przed rozpoczęciem inwestycji część lamp nie działała, były tam przestarzałe źródła światła i niskie latarnie o małym zasięgu, a jednocześnie wybijało się nowe, często zbyt jaskrawe oświetlenie kamienic.

Dzięki inwestycji uporządkowane zostaną temperatury barwowe źródeł światła i wprowadzona zostanie czytelna hierarchia jasności. Wyróżnione będą najważniejsze budynki, odpowiednio oświetlone zostaną również charakterystyczne fontanny. Ratusz gra pierwszoplanową rolę, dlatego zyska najbardziej reprezentacyjną iluminację, a oświetlenie wieży oraz podcieni będzie miało możliwość zmiany barwy.

Budynki Starego Rynku zyskają oświetlenie o różnych temperaturach barwowych, w zależności od swojego wieku. Im starsze, tym cieplejsza barwa światła. Budynki wewnętrzne, fontanny i rzeźby ozdobi odnowiona iluminacja, a kamienice zyskają oświetlenie akcentowe. Uzupełnione zostaną miejsca po wygasłych reflektorach, doświetlone zostaną niektóre dachy. Jednocześnie zachowany będzie starorynkowy klimat.

Mapa lokali, a później równo i zielono

Na wlotach Starego Rynku zamieszczono banery informujące o restauracjach, które można odwiedzać. Jest na nich zamieszczona mapa, która pomoże dotrzeć do poszczególnych lokali. Trasy prowadzące przez plac budowy są tak wyznaczane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Mimo trwających robót, w dalszym ciągu można więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali, jak i pozostałych miejsc otwartych dla klientów podczas przebudowy. 

Docelowo Stary Rynek zyska równą nawierzchnią wykonaną ze szlachetnych gatunków kamieni. Płyta pokryta będzie kostką granitową. Nową nawierzchnię zyskają też chodniki i ciągi piesze. W bloku śródrynkowym użyty zostanie materiał historyczny, tzn. wyselekcjonowane po demontażu kostki kamienne i granitowe płyty chodnikowe (poza Pasażem Kultury, w którym nawierzchnia wykonana będzie z nowych płyt granitowych). Podobnie materiał staroużyteczny zostanie ponownie wbudowany we fragmentach ul. Paderewskiego, Szkolnej, Świętosławskiej, Wodnej, Wielkiej i Żydowskiej. Na ul. Franciszkańskiej pozostawiona będzie istniejąca kostka z uwagi na jej zabytkowe walory. Planowane jest także wykonanie nawierzchni ulic z nowych granitów - takich jak na płycie Starego Rynku - na fragmentach ulic Wrocławskiej i Wronieckiej.

Na rynku pojawią się cztery wyspy zieleni z drzewami i niską roślinnością oraz siedziskami. Przewidziane są po obu stronach Odwachu, przy Wadze Miejskiej i w ul. Kurzanoga. Z kolei na ścianie Arsenału powstanie zielony ogród. Zmodernizowany zostanie monitoring miejski, a obok Arsenału będą podziemne śmietniki. Dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będzie także publiczna toaleta.

Zakres prac na Starym Rynku jest więc bardzo szeroki, dlatego inwestycja została przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Z myślą o sprawnej i kompleksowej realizacji powstał program funkcjonalno-użytkowy opracowany według metodyki BIM (ang. Building Information Modeling). Umożliwia on ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie. Wykonano skaning geotechniczny metodą kombinowaną - radiodetekcją i georadarem. W ten sposób zbadano część podziemną, natomiast część nadziemna, czyli elewacje budynków, zostały zeskanowane laserowo w technologii Lidar z odwzorowaniem  poszczególnych detali z dokładnością do 10 mm. Pozwoliło to precyzyjnie zinwentaryzować tę wyjątkową i zabytkową przestrzeń.

Najnowsze informacje o postępach prac na Starym Rynku można otrzymywać co tydzień, wystarczy zapisać się na newsletter przygotowywany przez wykonawcę.

PIM

sieci społecznościowe