Nowe tramwaje dla Poznania

MPK Poznań chce kupić co najmniej dziesięć niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych.Przetarg zakłada również możliwość skorzystania z prawa opcji, czyli zakupu kolejnych, maksymalnie dwudziestu takich samych pojazdów.

Motorniczy idący pomiędzy dwoma tramwajami - grafika artykułu
MPK Poznań rozpisalo przetarg na zakup nowych tramwajów dwukierunkowych fot. MPK

Przetarg na zakup tramwajów dwukierunkowych został już ogłoszony. Wykonawcy mogą składać oferty do 26 kwietnia.

MPK Poznań zamierza kupić co najmniej dziesięć (a maksymalnie trzydzieści) tramwajów dwukierunkowych, niskopodłogowych, wieloczłonowych o długości od 30,5 do 32,5 m. Pojazdy mają posiadać klimatyzację , energooszczędne oświetlenie LED oraz komplet wewnętrznych i zewnętrznych tablic informacyjnych.

Wraz z dostawą pojazdów wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz dostarczy niezbędne do eksploatacji tych tramwajów specjalistyczne wyposażenie zajezdni, a także konieczne oprogramowanie serwisowe oraz startowy zestaw części eksploatacyjnych i zamiennych - tzw. pakiet naprawczy. Przeprowadzi również kompleksowe szkolenia w zakresie obsługi pojazdów, w tym prowadzenia przeglądów i napraw.

Obecnie MPK Poznań posiada 33 tramwaje dwukierunkowe - to Moderusy Beta, Gamma oraz trzy wysłużone GT8/0. Pojazdy wyposażone w dwie kabiny motorniczych są wykorzystywane m.in. do obsługi trasy na Naramowice oraz na tzw. liniach wahadłowych uruchamianych w trakcie remontów. Podstawową zaletą tego rodzaju tramwajów jest bowiem możliwość kursowania po trasach niezakończonych pętlami.

MPK

sieci społecznościowe