Numer konta do opłaty za odpady

1 stycznia 2022 roku miasto opuściło ZM GOAP, tym samym zmianie uległ numer konta, na które trafiają opłaty za odpady. Indywidualne numery rachunku są systematycznie generowane i wysyłane do właścicieli nieruchomości.

Plakat - grafika artykułu
1 stycznia 2022 roku miasto opuściło ZM GOAP, tym samym zmianie uległ numer konta, na które trafiają opłaty za odpady

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za gospodarowanie odpadami każdy zainteresowany otrzyma w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady:

  • za pośrednictwem skrzynki ePUAP - gdy deklaracja wpłynęła elektronicznie poprzez przyjazne-deklaracje lub
  • drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru - gdy deklaracja wysłana została pocztą lub przyniesiona osobiście.

Dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych pierwszy termin płatności to 15 stycznia. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe termin płatności to 15 czerwca 2022 r. (opłata  jednorazowa).

Jeżeli ktoś nie otrzyma indywidualnego numeru konta do 13 stycznia br. to opłaty należy dokonać na ogólny rachunek bankowy:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Wpłacając na ten numer rachunku w tytule opłaty należy wpisać: Opłata za odpady, imię, nazwisko i PESEL lub nazwę firmy i NIP oraz adres nieruchomości. Należy dokładnie opisać wpłatę, żeby mogła zostać prawidłowo zaksięgowana. 

Odbiorca przelewu:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat,

ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań

Ważne! Po otrzymaniu indywidualnego numer rachunku bankowego kolejne wpłaty należy dokonać już na niego.

Należy zapłacić:

  • kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,
  • co miesiąc, bez wezwania,
  • z góry do 15. każdego miesiąca,
  • do 15 czerwca danego roku opłatę ryczałtową.

W przypadku złożenia kilka deklaracji, należy zrobić jeden przelew.

Wpłaty:

  • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Wpłacając na indywidualny numer rachunku należy wpisać - tytuł opłaty: Opłata za odpady.

Terminy płatności:

  • 15. dzień każdego miesiąca z góry, dot. nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych.
  • 15 czerwca  dot. nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe - opłata  jednorazowa.

sieci społecznościowe